Сноски

К статье Родовое гнездо (страница главная):

  1. str.691, «Herby Rycerstwa Polskiego۬», Paprockiego Bartosza, Krakow, 1858. (польск.)
  2. стр. 729 том IV, "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" … toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 1880–1902 r., w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego.  (польск.)
  3. ; ; ; tom 8 „Katalog Zabytkуw Sztuki w Polsce”; изд. «Przyjaciela Ludu», 1840 r.; drzeworyt — Styfi Jan, “Tygodnik Ilustorwany”, 1863 r.; drzeworyt — Różański M., “Ruiny zamku w Krupem", 1882 r.; Tomasz Jurasz: Zamki i ich tajemnice. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 1972 r.; “Domy Pańskie na Lubelszczyźnie, Rolska-Boruch Irena, KUL, 2003 r. (польск.)
  4. стр.102 (№9 "Гминное управление" — д.Рудник) "Памятная книжка Люблиской губеринии" 1871 г., изд. по распоряжению губернского начальства, г. Люблин.
  5. стр.219 "Памятная книжка Люблинской губернии" 1906 г., г. Люблин, Губернская типография, изд. по распоряжению г. Начальника губернии.
  6. стр.221 "Памятная книжка Люблинской губернии" 1906 г., г. Люблин, Губернская типография, изд. по распоряжению г. Начальника губернии.
  7. Krupe, стр. 729, том IV, "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" … toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 1880–1902 r., w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego.  (польск.)
  8. Крупе, стр. 223 № 22 (cтр. XIX), "Справочная книжка Люблинской губернии", ред. книжки К. Чернецкий, изд. Люблинской губернской типографией по распоряжению губернского начальства, г. Люблин, 1905 г.
  9. "Strategia rozwoju gminy Krasnystaw 2007-2020 (Aktualizacja)", opr. W O. K. Sp. z o.o., Warszawa, sierpień 2007 r., 2.2.Demografia (#8), s. 9  (польск.)
  10. ; ;

Copyright © 2011-2012 Krupski Oleg