Предки

Copyright © 2011-2012 Krupski Oleg

_________________________________________________________

8 str. 24, "Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae"(z kodeksu Kornickiego wydal Dr. Z. Celichowski), Jan Dlugosz, Poznan-1885 r.

9 str. 349-351, cz.1, Tom XII, «Herbarz Polski», Boniecki Adam, Warszawa, 1908 r.; str. 93, tom VIII, Rodzina (Herbarz shlachty polskiej), Seweryn Hr. Uruski, Warszawa, 1911 r..

10 str. 93, tom VIII Rodzina, (Herbarz szlachty polskiej), Seweryn Hr. Uruski, Warszawa, 1911 r.

11 с. 350 t. 12 (K) cz. 1, Herbarz Polski, Adam Boniecki, Warszawa, 1908; с. 5 t. 5 (D) cz. 1, Herbarz Polski, Adam Boniecki, Warszawa, 1902 ; с. 394 t. 3 (D), Herbarz Polski, K. Niesiecki, Lipsk, 1839.

12 с.504-506 tom 1 (Index, Tesserae gentiliciae in regno Poloniae s M. D. Lit.), «Orbis Poloni», Simone Okolski, Cracov, 1641; c.554 (herb Krupskich), «Poczet herbow szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego: gniazdo y perspektywa staroświeckiey cnoty», Potocki Wacław, Krakow, 1696 r.;с. LII «Skorowidz do herbow» (с. 871) «Herby Rycerstwa Polskiego. przez Bartosza Paprockiego zebrene i wydane r. p. 1584 (1789). Wydanie Kazimierza Jozefa Turowskiego. Krakow. Nakladem wydawnictwa biblioteki polskiej. 1858».

13 str. 728 "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", Tom IV, Warszawa, 1883 r.

14